Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /l/, /w/ và /r/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /l/, /w/ và /r/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /s/ và /z/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /s/ và /z/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /k/ và /g/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /k/ và /g/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ʧ/ và /ʤ/ chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /ʧ/ và /ʤ/ chuẩn quốc tế

1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến